Aylık arşiv: Mayıs 2013

Boşanma Davası

Boşanma Davaları: Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev Asliye Hukuk Mahkemelerindedir. Yetkili Mahkeme ise tarafların son 6 ay beraber yaşadıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yer mahkemesidir.Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.   … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ecrimisil Davası

Taşınmaz mallar üzerinde ecrimisil uygulamada özellikle haksız zilyedlerin yararlanması bakımından hukuk alanında önemli sorun teşkil etmektedir. Ecrimisil, deyim olarak eski hukukumuzdan bugünlere kadar gelmiştir. Medeni Kanununda ve Borçlar Kanununda kurum olarak yer almamakla birlikte kimi yasalarımızda da kendisinden söz edilmiştir. … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Gayrimenkul Davası

Gayrimenkul davası. Gayrimenkul Hukuku Tapu iptali / Tapu tescili Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri Kamulaştırma Müdahalenin men’i Kooperatiflere ilişkin davalar İzale-i Şuyu Davaları (ortaklığın giderilmesi) Şufa / İntifa / İrtifak Hakları tesisi ve bu haklardan kaynaklanan davalar Kira Sözleşmesi / Tahliye

Genel kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İflasın Ertelenmesi Davası

Hukukumuzda genel iflas nedeni borçlunun muaccel borçlarını aleyhindeki iflas takibi veya iflas davasına rağmen ödememesidir. Bu açıdan borçlunun pasifinin aktifinden fazla olup olmaması önemli olmayıp, pasifi aktifinden fazla ancak borçları henüz muaccel olmayan bir borçlunun bu genel iflas nedeni dolayısıyla … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın